خانه صادرات ايران
اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
سازمان توسعه تجارت ایران
گمرکات خراسان رضوی

اقلام صادراتي
اقلام صادراتی مورد نیاز
درباره ماصفحه نخست

 

 

          اقلام صادراتی مورد نیاز

   از شرکت ها و کارخانجات محترم تولیدی اقلام ذیل خواهشمند است در صورت تمایل قیمت،

 زمان تحویل وسایر شرایط را جهت صادرات به افغانستان به این شرکت به نشانی شرکت

 ارسال فرمایند .